THE RULER – ON THE PATRIARCHY OF OBJECTS AND THE CREATION OF NORMALITY [CETVEL/HÜKÜMDAR – NESNELERİN PATRİYARKASI VE NORMALİTENİN YARATIMI ÜZERİNE]

June 15, 19:00-21:00

The workshop language is English. The workshop excerpts are to be shared on our YouTube channel with subtitles in Turkish.

Rebekka Endler is an independent journalist, podcaster and writer based in Cologne. Her work focuses on showing how systems of oppression affect people’s lives in terms of gender, class, skin color and sexuality. She produces radio broadcasts for Deutschlandradio and interviews for SZ Magazin. Her first book Das Patriarchat der Dinge, which deals with patriarchal designs of everyday life, was published in 2021 and is currently being translated into several languages. It was published by İletişim Yayınları under the title Eşyaların Patriyarkası (2023) [Patriarchy of Things] in Turkey. Endler is currently writing a book on patriarchy’s mechanisms of social influence and a novel about a woman in a state of general insecurity.

This workshop provides an overview of how patriarchal and racist ideologies shape the norms around us through various means of measurement. We examine how we are categorized and excluded on the basis of rules, numbers and standards. We seek to understand how we orient in a world designed to ignore us and aim to develop new forms of measurement that empower historically marginalized groups.

The workshop duration is planned to be approximately 2 hours. After the first meeting, a second meeting will be held according to the schedule of the participants.

The number of participants is 15 people. You can fill out the form until June 10 to register for the workshop. June 12 will be returned before the date.

You can fill out the form to register for the workshop.

TR

15 Haziran, 19:00-21:00

Atölye dili İngilizcedir. YouTube kanalımızda yayımlanacak olan atölye kesitlerinde Türkçe altyazı yer alacaktır.

Rebekka Endler Köln’de yaşayan bağımsız bir gazeteci, podcast yayıncısı ve yazardır. Çalışmaları, baskı sistemlerinin insanların yaşamlarını cinsiyet, sınıf, ten rengi ve cinsellik açısından nasıl etkilediğini göstermeye odaklanır. Deutschlandradio’nun kanalları için radyo yayınları, SZ Magazin için röportajlar hazırlayan sanatçının Das Patriarchat der Dinge başlıklı ilk kitabı, ataerkil gündelik yaşam tasarımlarını ele almakta olup 2021 yılında yayımlanmıştır ve şu anda çok sayıda dile çevrilmektedir. Türkiye’de Eşyaların Patriyarkası (2023) başlığıyla İletişim Yayınları’ndan çıkmıştır. Endler bu aralar patriyarkanın toplumsal etki mekanizmaları üzerine bir kitap ve genel bir güvensizlik duygusu içinde bulunan bir kadınla ilgili bir roman yazmaktadır.

Bu atölye, ataerkil ve ırkçı ideolojilerin çeşitli ölçme araçlarıyla çevremizdeki normları nasıl şekillendirdiğine dair genel bir bakış sunuyor. Kurallar, sayılar ve standartlar temelinde nasıl kategorize edildiğimizi ve dışlandığımızı inceliyoruz. Bizi göz ardı ederek tasarlanmış bir dünyada nasıl oryante ettiğimizi anlamaya çalışıyor, tarihsel olarak marjinalleştirilmiş grupları güçlendiren yeni ölçme biçimleri geliştirmeyi hedefliyoruz.

Atölye süresi yaklaşık 2 saat olarak planlanmıştır. İlk buluşma sonrası katılımcıların takvimine göre ikinci bir buluşma daha yapılacaktır.

Katılımcı sayısı 15 kişidir. Atölyeye kayıt olmak için 10 Haziran tarihine kadar formu doldurabilirsiniz. 12 Haziran tarihi öncesinde geri dönüş yapılacaktır.

Atölyeye kayıt olmak için formu doldurabilirsiniz.

Blog at WordPress.com.