OSMANLICADA EROTİK DİL VE BİZE ÖĞRETTİKLERİ: İKİ CİNSELLİK, ÜÇ TOPLUMSAL CİNSİYET

5 Haziran, 19:00

Konuşma dili Türkçedir. YouTube kanalımızda yayımlanacak olan kayıtta İngilizce altyazı yer alacaktır.

Harvard Üniversitesi, M.I.T. ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nde öğretim üyeliği, Boston Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde ziyaretçi öğretim üyeliği yapmış olan Irvin Cemil Schick, École des Hautes Études en Sciences Sociales’da ikinci doktorasını tamamlamaya hazırlanmaktadır. The Erotic Margin: Sexuality and Spatiality in Alteritist Discourse (1999), Çerkes Güzeli: Bir Şarkiyatçı İmgenin Serüveni (2004) ve Bedeni, Toplumu, Kâinâtı Yazmak: İslâm, Cinsiyet ve Kültür Üzerine (2011) adlı kitapların yazarıdır. Başlıca ilgi alanları İslâmî kitap sanatları; İslâm toplumlarında toplumsal cinsiyet, cinsellik, beden ve mekân; İslâm’da hayvan ve çevre; İslâm’da hafî ilimlerdir.

Düşünce ve zihniyet tarihinin önemli malzemelerinden biri olan dil, insanların gerçekleri nasıl gördüklerine, dünyalarını nasıl yorumladıklarına dair ipuçları sağlar. Bu konuşmada Osmanlıcadan hareketle geçmiş devirlerde Türkiye’de cinsiyetin ve cinselliğin nasıl kavramsallaştırıldığına değinilecek, birçoklarının sabit ve değişmez sandığı erkeklik, düzcinsellik, eşcinsellik gibi kavramlara Osmanlı döneminde atfedilen anlamlar gözden geçirilecektir.

Konuşmaya katılmak için tıklayın.

Blog at WordPress.com.