UF’TAKİ NESNELER VE DOĞAÇLAMA SÜRECİ ÜZERİNE

25 Haziran, 18:00-20:30

Atölye dili Türkçedir.

Araştırdığı konulara göre çeşitlilik gösteren mecralarda çalışan sanatçı İz Öztat, kolektif ve bireysel pratiğinde, şiddet içeren tarihlerin sürekliliğini biçimler, malzemeler, mekân ve dil aracılığıyla araştırır. Resmi tarihyazımındaki boşluklara nesiller arası, spekülatif ve hayaletli kurmacalarla yanıt verir. 2010 yılından beri kendisine tarihi bir figür, hayalet ve alter ego olarak görünen Zişan (1894-1970) ile karmaşık bir zamansallık içinde çalışır. Zişan’ın arşivinde bulunan belgeleri kendi üretimiyle yorumlayarak bastırılmış geçmişin giderek otoriterleşen günümüze musallat olduğu, karmaşık bir zamansallık önerir. Ra’nın, toplumsal cinsiyetin normatif kod ve ifadelerini ters yüz eden pratiği, sahne sanatları alanındaki oyunculuk ve ışık tasarımı deneyimlerinden beslenir.

İz ve Ra’nın işbirliğinde şekillenen Uf adlı video, Zişan (1894-1970) ve Vita Sackville-West’in (1892- 1962) İstanbul’da yaşadıkları aşka odaklanır. Atanmış cinsiyeti kadın olan ikilinin, kendi benliklerini kurdukları aşk deneyimini hayal etmeye yönelik bir araştırma alanı olarak kurgulanır. Yazar, şair ve peyzaj tasarımcısı olan Vita Sackville-West, 1913 yılında bir İstanbul Cihangir’de yaşar. O dönemde babası Dikran Bey’in fotoğraf stüdyosunda çalışan Zişan ile bu stüdyoda karşılaşırlar. Vita’nın İstanbul’da kaldığı yaklaşık bir yıllık zaman diliminde, fotoğraf stüdyosunda vakit geçirerek ürettikleri temsillerde birbirlerinin arzularını tanıyıp aşklarını belgelerler. İz ve Ra’nın kendileri ve aynı
zamanda Zişan ve Vita oldukları araştırma sürecine ait sahnelerde, bedenlerine ve ilişkilerine bir seri nesnenin eşlik ettiği görülür.

İz & Ra’nın Uf adlı videosunu yorumlamaya odaklı atölye çalışması, önce yapıtın oluşum sürecinde üretilen nesnelerin çağrışımlarına, ardından videoda görülen doğaçlama sürecindeki kullanımlarına odaklanacak. Katılımcıların bu iki aşamada aldıkları notları paylaştığı kolektif bir yorumlama süreci ile tamamlanacak. Atölye katılımcılarının bu deneyimden yola çıkarak yazacakları metinler, iki hafta sonra web sitemizde yayımlanacak.

Katılımcı sayısı 8-10 kişidir. Belirtilen katılımcı sayısının üzerinde başvuru olması durumunda, katılımcılar motivasyon metni değerlendirilerek belirlenecektir. Atölyeye kayıt olmak için 15 Haziran tarihine kadar formu doldurabilirsiniz. 20 Haziran tarihi öncesinde geri dönüş yapılacaktır.

Atölyeye kayıt olmak için formu doldurabilirsiniz.

Blog at WordPress.com.