QUEERNESS AND THE INFORMATICS OF DOMINATION [KUİRLİK VE HÂKİMİYETİN ENFORMATİĞİ]QUEERNESS AND THE INFORMATICS OF DOMINATION [KUİRLİK VE HAKİMİYETİN ENFORMATİĞİ]

31 Mayıs, 18:00

Konuşma dili İngilizcedir.

Sanatçı, yönetmen ve yazar olan Zach Blas, Toronto Üniversitesi’nde Görsel Çalışmalar bölümünde yardımcı profesördür. Pratiği yerleştirme, hareketli görüntü, kompütasyon, teori ve performans alanlarını kapsar. Son sergileri arasında Refigured (Whitney Museum of American Art), Data Relations (Australian Centre for Contemporary Art), 12. Berlin Bienali, British Art Show 9, Positions #6 (Van Abbemuseum), Uncanny Valley: Being Human in the Age of AI (de Young Museum) ve 12. Gwangju Bienali yer alır. 2021 yılında Sternberg Press tarafından yayımlanan Unknown Ideals adlı bir monografisi bulunmaktadır.

Konuşmasında elektronik bilimi, kompütasyon ve ağlar aracılığıyla kuirliği bir direniş ve haz alanı olarak edimselleştiren eserlere odaklanacak. Son on beş yılın sanatsal üretimine baktığı bu konuşmada, beyaz kapitalist patriyarkanın boyunduruğundaki bilim ve teknoloji –ki Donna Haraway buna “hakimiyetin bilişimi” der– ile mücadele eden kuirliğin formel ve estetik açıdan dönüşüm biçimlerini ele alacak. Blas, Queer Technologies (2008-12), Facial Weaponization Suite: Fag Face (2012), Contra-Internet (2015-19) ve benzeri işlerini tartışacaktır.

Konuşmanın Türkçe altyazılı kaydını izlemek için tıklayın.

Blog at WordPress.com.